Piyano

Piyanoya Ne Zaman Başlanır?

piyanoya ne zaman baslanir

Piyano çalmayı öğrenmek isteyenlerin öncelikle kaliteli bir eğitim almaları ve daha sonra kendilerini bu alanda geliştirmeleri gerekir. İşte tam bu noktada piyanoya ne zaman başlanır sorusu akla gelir.

Piyanoya Ne Zaman Başlanır?

Öncelikle piyano eğitimi için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Çocuklukta eğitim alınabileceği gibi, yetişkinlikte, hatta daha ileri yaşlarda dahi eğitim alınabilir. Alınacak kaliteli eğitim ile herkes bu müzik aletini çalmayı öğrenebilir.

Her alanda olduğu gibi burada da erken yaşlarda eğitim almaya başlamak, daha doğru olarak kabul edilir. Yani çocukluktan başlayarak söz konusu eğitimler verilir. Piyano eğitimi uzun bir süreç olduğundan, ne kadar erken yaşta başlanırsa, o kadar iyi olacaktır.

Başlama dönemi olarak çocukluk kabul edilse de bu durum, yetişkinlerin piyano eğitimi alamayacakları ve bu müzik aletini çalamayacakları anlamına gelmez. Adana piyano kursu üzerinden, doğru yöntemlerle alınacak kaliteli eğitim sayesinde her yaşta bu müzik aletini çalmayı öğrenmek mümkündür.

Piyano Eğitimi için İdeal Yaş     

Piyano öğrenmek, uzun süren bir süreçtir. Ne kadar erken yaşta başlanırsa, elde edilen sonuçlar o kadar iyi olacaktır. Parmak kaslarını yeteri kadar gelişen ve zihinsel yeterliliğe sahip olan çocuklar, piyano eğitimi almaya başlar.

En uygun dönem çocukluk olmasına karşın, en ideal yaş konusu net bilgi vermek zordur. Zira her çocuğun gelişimi farklıdır. Burada esas olan fiziksel ve zihinsel gelişim olduğundan, bazıları için ideal yaş 4-5, bazıları içinse 8-10 olabilir.

Gerekli fiziksel ve zihinsel gelişime ulaşmamış bir çocuğa eğitim vermek, hem istenen sonucun alınamamasına neden olur hem de çocuğun özgüvenin azalmasına yol açar. Bu yüzden piyano eğitimi için ideal yaş belirlenirken, her çocuğun özel ve kendine özgü bir gelişim süreci olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla her çocuk ayrı değerlendirilmelidir.

Her ne kadar net bir yaş verilmese de, bu süreç için en uygun dönemin 6-11 yaş aralığı olduğu ifade edilebilir. Ancak bazı çocuklar daha erken, bazıları ise daha geç eğitim almaya başlayabilirler.

Piyano Eğitiminde İdeal Yaş Belirlenirken Dikkate Alınması Gerekenler

Eğitim için olabildiğince erken yaşta başlanması gerektiği konusunda, neredeyse tüm uzmanlar fikir birliğindedirler. Ancak burada erken yaşın her çocuk için farklı olabileceği unutulmamalıdır. İdeal yaşın belirlenmesi için çocukların bazı özellikleri dikkate alınmalıdır. Dikkate alınacak özellikler şunlardır:

  • Ellerin Büyüklüğü

Çocukların ellerinin büyüklüğü, piyanonun tuşlarına basacak kadar büyük olmalıdır. Yeteri kadar büyük olup olmadığını anlamanın en kolay yolu ise beş parmakla, beş farklı tuşa dokunup dokunamadığına bakılmasıdır. Eğer farklı tuşlara basabiliyorsa, ellerin büyüklüğü yeterli olarak kabul edilir.

  • Parmakların Hareketleri

Yetişkinlerin birçoğu fark etmese de, çocuklardaki parmak gelişimi, parmakların bağımsız olarak hareket ettirilebilmesini sağlar. Gelişim süreci tamamlanmayan çocuklar, parmaklarını bağımsız olarak hareket ettiremez ve muhtemelen eğitimlerde bir parmağını kullanır. Böyle bir durum, çocukların eğitim için hazır olmadıklarını gösterir.

  • Dikkat Süresi

Çocukların dikkat süresi, yetişkinlere göre çok daha kısadır. Yaş aralığına bağlı olarak 5 dakika ile 20 dakika arasında değişir. Eğer bir çocuğun dikkat süresi daha da kısa ise henüz hazır olarak kabul edilmez.

  • Motivasyon ve İlgi

Piyano çalmaya başlamak için gerekli unsurların bir diğeri ise ilgi ve motivasyondur. Çocukların müziğe olan ilgisi ve bu sürece olan motivasyonu olmadan, istenen sonucun alınması mümkün değildir.

  • Zihinsel Gelişim

Notaların öğrenilmesi ve notalarla seslerin eşleştirilmesi, ancak yeterli zihinsel gelişime sahip olan çocuklar tarafından yapılır. Zihinsel gelişimin yeterli seviyede olmadığı çok erken yaşlarda, piyano eğitiminin verilmesi anlamsız olacaktır.

Erken Yaşta Piyano Eğitimi Almanın Yararları

Adana piyano kursu üzerinden alınan piyano eğitimi, çocukları birçok açıdan olumlu etkiler. Erken yaşta piyano eğitimi almanın yararları şu şekildedir:

  • İnce motor becerileri gelişir.
  • Parmak ve kol kaslarını, akranlarına göre daha etkili kullanırlar.
  • Bir müzik aletini çalabilmenin hazzını yaşarlar.
  • Özgüvenleri gelişir.
  • Sosyal yönden gelişirler ve iletişim becerilerinde belirgin bir gelişim görülür.

Piyanoya ne zaman başlanır sorusunun net bir cevabı olmasa da, hazır bulunuşluk düzeyi yeterli olunduğu takdirde, çocuklukta başlanır. Erken yaşta başlamak, hem çocukların farklı yönlerden de gelişmesini sağlar hem de piyano çalma becerilerinin etkili olarak kazanılmasına imkan verir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir