5.sınıf öğrencim Mustafa Kemal

1. sınıf öğrencim Elif

Çocuklar İçin Piyano Eğitimi

Bir çocuğun piyano öğrenmek istemesi oldukça güzel bir gelişmedir. Çocuklardan piyano çalmayı istemeyi duymak nadir bir durumdur. Bu nedenle aileler çocuklarını piyano eğitimi için yönlendirebilirler. Çocukların piyano öğrenmek istemesi kadar ailelerin de farkındalık oluşturması mümkündür. Çocuğun piyanoyu görmesi ve piyano çalan insanları izlemesi gibi çalışmalar sayesinde çocuklar piyano çalmayı isteyebilir. Ancak genel olarak ebeveynler, çocukların piyano çalmasını ister. Bu istek çocuklara büyük katkılar sunabilse de zorlayarak yönlendirmek genellikle işe yaramaz.

Ebeveynler günümüzde müziğin  çocuklara katkısı nedeniyle farklı eğitimleri almalarını ister. Bu nedenle çocukların keman piyano ya da gitar gibi farklı müzik aletleri için eğitim aldığını görebilirsiniz. Ancak bu eğitimlerde başarının ön koşulları arasında çocuğun motivasyonu yer alır. Çocukları müzik aleti çalmak konusunda usandırmadan teşvik etmek, öğrenmelerine kapı aralayacaktır.  

Piyano Eğitiminin Çocuklar İçin Önemi

Piyano eğitimi çocukların psikomotor ve duygusal gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çocuklara alınan genel müzik eğitimi oldukça büyük katkılar sunarken piyano da bu katkının önemli bir parçasıdır. Çocuklar piyano eğitimi ile çoksesliliği yaşar, duyumsar ve uygular. Piyano eğitimi ile çocuklar yaparak yaşayarak öğrenir ve müzikle ilgili gereken davranışları kazanır. Piyano çalan bir çocuğu psikomotor hareket sisteminin daha nitelikli bir şekilde geliştiği görülebilir. Özellikle küçük yaşlardan itibaren eğitim çalışmalarına başlanılması ve nitelikli nöğretim ile çocuklarda önemli bir temel oluşturulabilir. Özellikle ilk derslerde çocuklarda müzik kulağı geliştirmek amaçlanır. Çocuğun müziği keşfetmesi için ritmik, melodik ve fiziksel yöntemler kullanılır.

Müzik ve piyano eğitimi ile ilgili şu durumu unutmamak gerekir: Tüm çocuklar kendine özgüdür ve gelişimleri bireyseldir. Bu nedenle müzik eğitiminde uygulanabilecek metotlar da çocuğa özgü olmalıdır. Çocuğun istek ve motivasyonunu adım adım artıracak amaçlarla ilerlenmelidir. Amaçları belirlemede yapılan oluşturmada eğitimcilerin anlayışları oldukça önemlidir. Eğitimciler pedagojiden ve çocuk düşüncesinden anlayabilecek bir yapıda olmalıdır. Aynı zamanda çocuğun piyano ve müzikle ilgili isteğini her adımda geliştirilebilmelidir. Bu süreçte ise kullanılacak metot ve yöntemler öne çıkar. Piyano eğitiminde tercih edilecek yöntemler çocuğun becerileri kazanması için önemli araçlardır. Ayrıca eğitmenler dışında ailelerin tutumu ve desteği de öne çıkar. Aile, çocukların ritmik becerilerini geliştirmek için baskı yerine özendirme ve teşvik yöntemini kullanmalıdır.

Piyano Eğitimi İçin Çocuklarda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Piyano eğitimi için çocukların ve ailenin istekli olması yeterli bir koşul değildir. Eğitimin başarıya ulaşması ve çocukların becerilerini geliştirmesi için dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. İlk olarak çocuğun psikolojik ve sosyolojik yapısı dikkate alınmalıdır. Çocuk piyano eğitimi için psikolojik olarak hazır olmalıdır. Bu eğitime katıldığı için herhangi bir eğlenceden mahrum bırakılmış olmamalıdır. Aynı zamanda çocuk bireysel olarak istekli ve motive olmalıdır. Çocuğun sosyal çevresinde de piyano çalan akranlarının bulunması eğitime hazır olmasını sağlayacaktır. Psikolojik ve sosyal faktörler dışında çocukların aile yapısı da oldukça önemlidir. Müziğe karşı ilginin olduğu ve bir müzik aletinin çalındığı aile ortamı çocuklar için motive edici olabilir.

Çocukların eğitimi motive olmaları dışında fizyolojik ve bilişsel olarak hazır olmaları da gereklidir. Bu nedenle çocukların fizyolojik yapısı, işitsel özellikleri, dikkat süreleri, zafiyetleri ve ilgisi analiz edilmelidir. Bu özellikler  nedeniyle Adana piyano kursu gibi profesyonel kurumlardan destek almanız doğru olacaktır. Müzik eğitimi alanında uzman olan personeller tarafından çocukların bu özellikleri analiz edilerek eğitim başlatılır. Bu özelliklere dikkat edilmeden yapılan eğitim bir süre sonra yarım bırakılabilir ya da beceri gelişimi istenilen düzeyde olmayabilir. Piyano eğitimine küçük yaşlardaki çocukların da katıldığı düşünüldüğünde dikkat sürelerine ve ilgilerine dikkat etmek önemli unsurların başında gelir. Tüm bunlarla birlikte çocuğun piyano ile ilişki durumu da dikkate alınmalıdır. Evinde piyano bulunan ve piyano ile egzersiz yapmış çocuklar ile diğer çocuklar arasında ciddi farklılıklar söz konusu olabilir.

çocuklar için piyano eğitimi adana

Piyano Eğitimi İçin Çocuklarda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Piyano eğitimi için çocukların ve ailenin istekli olması yeterli bir koşul değildir. Eğitimin başarıya ulaşması ve çocukların becerilerini geliştirmesi için dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. İlk olarak çocuğun psikolojik ve sosyolojik yapısı dikkate alınmalıdır. Çocuk piyano eğitimi için psikolojik olarak hazır olmalıdır. Bu eğitime katıldığı için herhangi bir eğlenceden mahrum bırakılmış olmamalıdır. Aynı zamanda çocuk bireysel olarak istekli ve motive olmalıdır. Çocuğun sosyal çevresinde de piyano çalan akranlarının bulunması eğitime hazır olmasını sağlayacaktır. Psikolojik ve sosyal faktörler dışında çocukların aile yapısı da oldukça önemlidir. Müziğe karşı ilginin olduğu ve bir müzik aletinin çalındığı aile ortamı çocuklar için motive edici olabilir.

Çocukların eğitimi motive olmaları dışında fizyolojik ve bilişsel olarak hazır olmaları da gereklidir. Bu nedenle çocukların fizyolojik yapısı, işitsel özellikleri, dikkat süreleri, zafiyetleri ve ilgisi analiz edilmelidir. Bu özellikler  nedeniyle Adana piyano kursu gibi profesyonel kurumlardan destek almanız doğru olacaktır. Müzik eğitimi alanında uzman olan personeller tarafından çocukların bu özellikleri analiz edilerek eğitim başlatılır. Bu özelliklere dikkat edilmeden yapılan eğitim bir süre sonra yarım bırakılabilir ya da beceri gelişimi istenilen düzeyde olmayabilir. Piyano eğitimine küçük yaşlardaki çocukların da katıldığı düşünüldüğünde dikkat sürelerine ve ilgilerine dikkat etmek önemli unsurların başında gelir. Tüm bunlarla birlikte çocuğun piyano ile ilişki durumu da dikkate alınmalıdır. Evinde piyano bulunan ve piyano ile egzersiz yapmış çocuklar ile diğer çocuklar arasında ciddi farklılıklar söz konusu olabilir.

Çocuklara Piyano Eğitiminde Hangi Sorunlar Yaşanabilir?

Piyano eğitimi etkili bir şekilde verildiğinde çocukların gelişimlerine yüksek düzeyde katkı sunar. Bunun için eğitim ortamı ve süreci tüm detaylarıyla analiz edilerek oluşturulmalıdır. Piyano eğitiminde eğitimci, çocuk ve ortamdan kaynaklanan farklı problemler meydana gelebilir. Bu problemlerin yaşanabileceğini önceden tahmin ederek önlem almak yararlı olacaktır. Piyano eğitiminin süreklilik taşıması gerektiği için problemler büyümeden ve ortaya çıkmadan Adana piyano kursu izleme yapar. Çünkü eğitim sürecinde ortaya çıkan problemler genel olarak çocukların motivasyonunu olumsuz etkiler. Çocuklar problemler nedeniyle hızlı bir şekilde vazgeçer ya da becerilerini geliştiremez.

Piyano eğitimi esnasında özellikle ilkokul 1 ve 2. sınıf düzeyindeki öğrencilerde bazı problemler tespit edilmiştir.  Özellikle ortaya çıkan problem nota eğitimi ile ilgili olmuştur. Bazı çocukların nota eğitimi verilmeden bir eseri çaldıkları görülür. Bu durumda çocuklar piyano eğitim sürecine dahil olmak istemeyebilirler. Özellikle de küçük adımlardan ve notalardan başlanacak eğitimde bu çocuklar zorluklar yaşayabilir. Bazı çocuklarda ise nota eğitimi esnasında karmaşa yaşamak ya da parmak eşleştirmesi sorunuyla karşılaşmak söz konusu olabilir. Bu durumda ise çocukların istekleri ve motivasyonları hızlı bir şekilde körelebilir. Ayrıca bazı çocuklarda, notanın bilgisi olmadan ritmik bir şekilde eserleri kolay anlayamamak da sorun olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bu problemlerin her biri çocuğun piyanoyu zevkle çalmaya başlamasıyla ortadan kalkacaktır. Eğitim ortamı, eğitici ve aile bu problemlerin farkına vararak çocuğa yönelik çalışmalar yapmalıdır.

Piyano Eğitimi Çocuklara Neler Kazandırır?

Pek çok bilim insanı tarafından müzik eğitiminin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden bahseder. Özellikle yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar müziğin çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileridir. Müzik eğitimi alan pek çok çocukta sayısal derslerle ilgili başarının arttığı sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu, bir örnek olmakla birlikte öğrencilerin bilişsel, işitsel, dilsel ve sayısal pek çok özelliğinde gelişmeler sağlar. Müzik eğitimi çalışmalarında pek çok müzik aleti tercih edilebilir. Ancak piyano, okul öncesinden itibaren pek çok yaş grubunda eğitimi verilebilen müzik aletleri arasındadır. Çocuğunuza piyano eğitimi verdirmek istiyorsanız Adana piyano kursu gibi farklı kurumlarla iş birliği yapabilirsiniz. Bu kurumlardan alacağınız profesyonel destekle çocuklarınızda şu gelişmeler kazandırılmış olacaktır:

Vücut Koordinasyonu

Piyano eğitiminin en önemli katkılarından birisi el-göz koordinasyonunu geliştirmesidir. Bu koordinasyon ile birlikte çocukları yazma ve öğrenme kapasiteleri artar. Ayrıca çocukların farklı becerileri öğrenmeleri için önemli bir temel oluşturulabilir.

Dikkat Süresi

Piyano öğrenmek ve konsantrasyon arasında doğrusal bir ilişki vardır. Çocuk piyano çalma esnasında notaları takip etmeli ve eserleri aynı tempoyla devam ettirmelidir. Bu beceriyi kazanabilmiş bir çocuk odaklanma süresini de artırabilir. Özellikle de küçük yaş grubundan itibaren düzenli bir şekilde piyano çalmak, çocukların dikkat süresi üzerinde etkilidir.

İşitsel ve Sözel Beceriler

Piyano çalan bir çocuk çevresindeki diğer seslere daha duyarlı olmaya başlar. Ortamdaki farklı sesleri ayırt etme becerileri gelişir. Ayrıca piyano eğitimi ile çocukların sözcük hafızalarında gelişme ve kendilerini ifade etme becerilerinde ilerleme görülür.

Hızlı Okuma Becerileri

Piyano çalmanın önemli katkılarından biri de hızlı okuma becerisi katmasıdır. Piyano çalma esnasında aynı anda iki farklı satırın okunuyor olması gerekir. Notaların hızlı bir şekilde takip edilmesinin gerekmesi hızlı okuma becerisi kazandırır. Piyano çalan çocukların daha hızlı bir şekilde kitap okudukları ortaya çıkmıştır.

Dil ve Müzik İlişkisi

İnsan beyninde dil ve müzik merkezleri oldukça benzer bir şekilde çalışır. Bu nedenle piyano eğitimi almış olmak çocukların dil öğrenme kapasitelerini artırır. Bu nedenle farklı bir yabancı dili öğrenmeye de katkı sağlar.

Sayısal Zeka

Müzik eğitiminin sol beyin aktivitelerini artırdığı ortaya çıkmıştır. Matematik ve fen alanları da beynin sol lobu ile ilişkilidir. Bu nedenle piyano ile beynin sol lobunu çalıştıran çocukların bu derslerde daha başarılı olduğu görülmüştür.

Çalışma Disiplini Kazandırma

Piyano çalabilmek için eğitimlere düzenli bir şekilde katılmak gerekir. Ayrıca çocuğun bu öğrenmeyi gerçekleştirmesinde pek çok unsuru da kontrol etmesi gerekir. Bunun için piyano eğitimi çocuklara düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırır.

Soyutlama Yeteneğini Geliştirme

Çocuklar piyano çalmaya başladıktan sonra büyük formu eserleri hafızalarında tutar. Bu durum hem çocukların hafızalarını hem de soyutlama yeteneklerini geliştirir. Çünkü pek çok eserde soyut kavram ve konulara değinilir.

çocuklar için piyano kursu adana

Çocuklara Piyano Eğitiminde Yapılacak Teknik Çalışmalar

Çocuklara piyano eğitimi verilirken uygun teknik ve yöntemler kullanılmalıdır. Ancak hangi tekniğin daha doğru olacağı çocukların psikolojik yapısı, yaşları ve zeka özelliklerine göre değişir. Örnek olarak görsel zekası baskın olan bir çocukta çeşitli şekiller ve renklerden yararlanılabilir. Ayrıca çocuğa eseri çalıştırma esnasında görsel kelimeler verilerek teşvik edilebilir. Ya da çocuğun piyanoda çalınacak eserin bir insana ya da bir duruma benzetmesi istenebilir. Bu yöntem işitsel zekası baskın ya da sayısal zekası baskın olan çocuklarda işe yaramayabilir. Bu nedenle çocukların zeka türleri anlaşılarak eğitim çalışmalarına başlanılması gerekir. Ayrıca çocukların seviyelerine göre verilecek piyano eğitimi de oldukça farklılaşır.

  1. seviyede yer alan çocuklar için genel olarak temel müzik terimlerinden başlanır. Daha sonrasında gam ve arpej egzersizleri, temel nüans işaretleri, 8’lik notalar ya da pekiştirici egzersiz çalışmaları yapılabilir. 2. seviye de yer alan çocuklar için ise genel olarak segmental çalışmalardan başlanılır. Sonrasında majör gamlarla pekiştirme, deşifre çalışması, müzikalite ve stil çalışmaları, arpej ve ritim uygulamaları yapılır.

Piyano eğitiminin temelini genel olarak gam öğretimi oluşturur. Çocuklarda da zorluk derecesine göre gam çalışmaları yaptırılır. Adana piyano kursu çalışmalarında el için uygun görülen Mi majör gamı ile eğitim çalışmaları başlar. Piyano çalmak için Mi majör gamı sonrasında parmak bütünlüğünün sırasıyla sağlanması gerekir. Ayrıca arpej alıştırmaları da piyano öğrenmenin önemli süreçleri arasındadır. Bu süreçleri içerisinde çocukların zorlanmaması için genel olarak parmak hareketleri düzenine uygun şekilde planlama yapılır.

Gam ve arpej çalışmaları genel anlamda piyano çalmanın başlangıç süreçleridir. Başlangıç süreçleri tamamlandıktan sonra genel olarak etüd öğrenimine geçilir.  Bu aşamada çocuklara genel olarak ritim becerileri kazandırılmaya çalışılır. Bu süreç çocukların becerilerini geliştirdiği, ritim ölçülerini kazandığı ve ses kontrolünün geliştiği aşamadır. Adana piyano kursu etüt çalışmaları ile genel olarak parmakların güçlenmesine ve dayanıklığın artmasına yardımcı olur. Bu aşamaya gelen çocuklarda genel olarak piyano çalma becerisi gelişmiştir. Etüd çalışmaları esnasında çocuklar bir eseri tamamen çalabilirler. Ancak bu çalışmalar yalnızca mükemmel çalmaya yönelik değildir. Aynı zamanda farklı şekillerde ve düzenli bir ses sırasıyla piyano çalmayı kazandırmaya çalışmak içindir. Bu aşamada ortaya çıkan teknik sorunlar çocukların duyum dikkatini aktif hale getirmesi ve motivasyonunu sürdürmesi ile çözülmektedir.