okul öncesi piyano eğitimi

Okul Öncesi Piyano Eğitimi

Okul öncesi düzeyinde piyano eğitimi, çocukların ileriki yaşlarda ihtiyaç duyacakları piyanistik gelişime temel oluşturmak için verilir. 4-6 yaş aralığında verilecek piyano eğitimi çocukların duygusal yapılarının derinleşmesine, kişisel gelişimine, sanatsal bakış açısının gelişmesine ve psikomotor becerilerinin artmasına katkı sağlar. Bu özellikleri ile piyano eğitimi çok yönlü etkiler sağlar. Günümüzde ortaya konmuş piyano pedagojisi anlayışı ile başlangıç düzeyi piyano eğitimi bilimsel bir süreçtir. Bu nedenle de 4-6 yaş piyano eğitiminde bilimsel yöntemler kullanılmalıdır.

Günümüzde merkezi sinir sisteminin özellikleri ve fonksiyonları daha net bir şekilde biliniyor. Müzik eğitimi ise özellikle çocukların merkezi sinir sistemini geliştirme noktasında önemli özelliklere sahip. Müzik eğitiminde ise piyano, çok yönlü gelişime katkı sunacak detaylarla donatılmıştır.

Büyük etkileri olan piyanonun profesyoneller tarafından sunulması ise önemli bir gerekliliktir. Bu alandaki profesyonellerin piyanoda uzmanlaşmış kurumlardan veya piyano için düzenlenen kurslardan geçmesi gerekir. Adana piyano kursu piyano alanında uzman bir kadro ile hizmet veriyor. Özellikle de çocukların gelişim dönemlerine ve bireysel farklılıklarına dikkat edilerek eğitim yapılıyor. Bu sayede çocukların piyano eğitiminde başarılı olmaları daha kolay hale getirilmiş oluyor.

Okul Öncesi Piyano Eğitimi Vermenin Temel Sorunları

Çocuklara müzik eğitimi vermek zorlu bir süreci içerebilir. Piyano eğitimi çok yönlü olması nedeniyle çocukların belirli becerileri yapıyor olmaları gerekir. Özellikle parmak hareketleri, dikkat süresi ve motivasyon oldukça önemli. Bu koşullar sağlandığında 4-6 yaş grubunda piyano eğitimi genellikle başarıyla sonuçlanır. Ancak çocuklara müzik eğitimi vermenin en temel sorunları arasında müziksel ve teknik derslerin dengelenememesi yer alır. Bu sorun eski dönemlerden itibaren bulunur. Genel olarak müzik eğitiminin ilk ekollerinde teknik gelişmeler daha ön plana alınmıştır. Müzikalite ise bireye bağlı olarak kabul edilmiştir. Ancak daha sonradan maksimum müzikalite sağlamanın teknik becerileri de geliştireceği görüşü ortaya çıkmıştır. Bu iki farklı görüşün de önemli katkıları bulunur. Adana piyano kursu da bu duruma dikkat ederek müziksel ve teknik ders bölümlerini dengeli bir şekilde tutmuştur.

Piyano eğitimindeki temel sorunlardan birisi de çocuklar için dersleri çekici duruma getirebilmektir. Özellikle derslere gelmekte isteksiz olan çocuklar için dersler sıkıcıysa öğrenme tam olarak gerçekleşmiyor. Bu nedenle dersleri çekici ve eğlenceli hale getirebilmek oldukça önemli bir beceridir.

Günümüzde piyano eğitiminde işitsel yöntemlerin kullanılması kabul görmüştür. Ayrıca piyano eğitimi için de başlangıç yaşı 4-6 yaş arası olarak kabul edilir. Bu yaş grubundaki çocuklarda öğretim materyalleri olarak melodik tekerlemeler, çocuk melodileri ya da halk şarkıları kullanılabilir. Bu sayede çocuklar için piyano eğitimi sıkıcı olmaktan kurtulacaktır. Ancak ülkemizde bu tip öğretim materyallerinin yaygın olduğu söylenemez. Ancak küçük çaplı eğitim besteleri bile oldukça kaliteli olmalı ve çeşitliliğe önem vermelidir. Ayrıca repertuvar seçiminde teknik ögelerden çok müzikaliteye dikkat edilmelidir. Çocuklar derslerin başlaması ile birlikte müzikal cümleleri ve ifadeleri mantıklı bir şekilde anlamaya başlamalıdır. Piyano eğitiminde karşılaşılan tüm yenilikler çocuklara yalnızca mekanik yorumlar katmamalıdır. Derslerde karşılaşılan konular basit doğaçlamalar, müzik bilmeceleri veya grafik gösterimleri ile zenginleştirilmelidir.

Başlangıç Düzeyi Piyano Eğitimi Bölümleri

Piyano eğitimi başarılı ve pratik uygulamalara bilimsel yaklaşımlarla ulaşabilir. Özellikle de okul öncesi döneminde piyano eğitimi pedagojik esaslara göre uygulanmalıdır. Çocukların özellikleri yeterliliklerine göre planlanmış piyano eğitimi, çocuklara beceri kazandırmada yeterli olacaktır. Pek çok bilim insanına göre piyano eğitimindeki en büyük yanlışlardan birisi, çocuklarda müzikal temel oluşturmadan notalarla tanışmasını sağlamaktır. Öyle bir durum içerisinde çocuklara müzikal anlamlar kavratılmaz. Yalnızca tonlara ve niteliğe önem verilir. Bu durum ise çocukların isteklerini ve motivasyonlarını büyük ölçüde kırar.

Çocuklarda müzikal temel oluşturmak için Adana piyano kursu içerisinde şu eğitim bölümlerine yer verilir:

1)Çocukta Piyanoyla Müzikal Gelişim

Piyano eğitiminin bu ana bölümünde entonasyon ve ritmik çalışmalara önem verilir. Ayrıca çocukların müzikal hafızalarının geliştirilmesi ana hedeflerden birisidir. Bu bölümde nitelikli piyano tonunun elde edilmesi sağlanmaya çalışılır.

2) Piyano Öğrenme Teknikeri

Piyano eğitiminin bu bölümünde yalnızca ton ve hafıza yer almaz. Ayrıca hareketsel temel teknikler ile bedenin aktiviteleri yer alır. Bu bölümde çocuğun kolunu tamamen kullanması ve serbest hareketler sayesinde parmak uçlarından nitelikli tonlar çıkarması sağlanır. Çocuğun her parmağı ile portemento ve gruplama yapması amaçlanır. Sonrasında ise tuşelemeler ve diğer tekniklere yer verilir.

3) Nota Kullanma

Bu bölüm diğer bölümlerle birlikte düşünülmelidir. Çocuğun diğer bölümlerle birlikte notaları anlaması ve kullanması için hazırlanması gerekir. Ayrıca bu bölümde verilecek eğitimle çocuğun kağıtta yer alan notalardan işitmesi sağlanmaya çalışılmalıdır. Yani çocuk için notalar, piyanoda bulunan tuşlardan ziyade sesleri canlandırmalıdır.

okul öncesi piyano eğitimi adana

Okul Öncesi Piyano Eğitiminde Eğitmen ve Çocuk Rolleri

Okul öncesi dönemde verilecek piyano eğitiminde eğitici ve çocuk farklı rollere sahiptir. Eğiticiler piyano ile ilgili uzman kişiyi temsil eder. Çocuklar ise eğitimin etrafında döndüğü kişiliği temsil etmektedir. Piyano eğitimi içerisinde çocuklar, farklı karakter özellikleri ve psikolojik yapıları ile benzersizdir. Bu nedenle her öğrencinin farklılıklarını dikkate alarak çeşitli öğretim yöntemlerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Başlangıç düzeyinde eğitmenler eğitim süresi içerisinde çocukla nitelikli bir ilişki kurmak zorundadır. Bunun için de piyano eğitmenlerinin pedagoji bilgi ve becerisine vardır. Piyano eğitmenleri için güçlü karakter yapısı, etkili iletişim, geniş kültürel bilgi ve çocukla ilişki kurma becerileri gerekli mesleki roller arasındadır. Ayrıca piyano eğitimi ile tüm çocukların mükemmel bir piyanist olmaları amaçlanmaz. Bu eğitimlerle amaç çocukların farklı bir ilişki yaşamaları, eğlenmeleri ve becerilerini geliştirmeleridir. Eğitmenler de bu bakış açısına sahip olmalıdır.

4-6 yaş grubunda piyano eğitimi verilirken çocukların karakterleri geliştirilebilir özelliktedir. Bu eğitim esnasında çocukların yetersizlik ve eksiklikleri ortaya çıkacaktır. Ancak eğitmenler bu yetersizlikleri görerek doğru yöntemler uygulayacaktır. Özellikle eğitimlerde öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip olması ve beceri gelişimlerinin farklılıklarına dikkat edilmelidir. Bu kapsamda eğitmenlerin doğru repertuar seçimleri öğrencilerin piyano eğitimi yaşantısını etkiler. Bir şey ama çalışmaları ve ödevleri çocukların kapasitelerine uygun olmalıdır. Ayrıca doğru repertuar seçiminde öğrenci ilgisini ve sınırlarını keşfetmek de önemli beceriler arasındadır. Bir eğitmenin yapabileceği en büyük hata, çocukların piyano ile ilgili isteklerini ve heyecanlarını kıracak tepkilerdir. Bu durum çocukların öğrenmesini temelden etkiler. Ancak Adana piyano kursu ile öğrencilerin gelişim özellikleri ve farklılıklarına dikkat edilir. Bu sayede öğrencilerin bireysel ilerlemeleri sağlanmış olur.

4-6 Yaş Grubu Piyano Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Okul öncesi piyano eğitimi gruplarında çocukların müziği hissetmesi ile anlamasını sağlamak gerekir. Piyano eğitimi hem duyguları hem de öğrenilmiş bilgileri gösterebilecek nitelikte olmalıdır. Bunu sağlayabilmenin en temel yolu ise eğitimin diyaloğa dayalı olması ve ortak yaratıcı süreçlere sahip olmasıdır. Okul öncesi dönemde çocuklar piyanoya karşı olumlu duygular geliştirmelidir. Bunu sağlamanın en önemli yolu ise müzikal sorulardan, bilmecelerden ve müziksel gizlerden yararlanmaktır.

Ülkemizde piyano eğitimi genel olarak 6-8 yaşları arasında başlıyor. Ancak tüm dünyadaki temel eğilim çocukların 4 yaşından itibaren piyano eğitimi alması yönündedir. Özellikle 4-6 yaş grubu çocuklar hem duygusal hem de fiziksel olarak hızlı bir gelişim dönemi içerisindedir. Bu dönemde verilecek piyano eğitimi ile çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri üst düzeye çıkarılır. Ayrıca okul öncesi dönemin önemli bir avantajı da çocukların okulla ilgili sorumluluk ve ödevlerinin bulunmamasıdır. Bu nedenle çocuklar yalnızca piyano eğitimine odaklanabilir.

Okul öncesi dönemde piyano eğitimi verirken çocukların bilişsel fiziksel ve duygusal farklılıklarına saygı duymak gerekir. Bu nedenle eğitimde de farklı materyalleri yer vermek ve bireysel ilerlemeyi sağlamak doğru olacaktır. Bu dönemde hataları düzeltmek için sık tekrarlar yapmak ve eğitmeni taklit etmek çocukların tercih ettiği yöntemlerdir.

Piyano eğitimi ile ilgili farklı öğelerin de olduğuna dikkat etmek gerekir. Çocukların piyano teknik becerileri müzikal işitme düzeyleri ve hissetmeleri farklılaşır. Bu nedenle programlar farklı birey özelliklerine uygun çeşitlilikte olmalıdır. Uygulama programlar çocukların sıkılmasına ve yorulmasına fırsat vermemelidir. Çünkü okul öncesi dönemdeki büyük problemlerden birisi de dikkat dağınıklığıdır. Eğitim sırasında dikkatin dağıldığı hissedilirse farklı bir aktiviteye geçmek doğru olacaktır.

Adana piyano kursu programları içeriğinde öğrenci özellikleri dikkate alınmıştır. Örnek olarak programlarda çocukların hareketli olabileceği aktivitelere yer verilir. Çünkü çocuklar hareketliliğe aç bir özelliktedir. Derslerin ise pasif bir yapıda olması 4-6 yaş çocuğunun dikkatini dağıtır. Bunun için eğitim programları içeriğinde hareketli alıştırmaların bulunması gereklidir.

Bu unsurların dışında çocuğun piyano ile kurduğu duygusal bağa da dikkat etmek gerekir. Çocuklar için piyano en eğlenceli oyuncaklardan birisi haline gelmelidir. Ancak piyano, basit bir oyuncak gibi de görülmemelidir. Bunu sağlamak için ise aile desteği ve işbirliği çalışmaları oldukça önemlidir. Ailenin müzik ve piyano farkındalığının olması çocukların piyano eğitimi için önemli bir katkı sunacaktır.

Okul Öncesi Çocukların Piyano Eğitimi İçin Teknik Çalışmalar

Okul öncesi dönemde çocuklara piyano eğitimi verirken müzikal gelişim kadar teknik becerilere de yer vermek gerekir. Piyano eğitiminde ilk olarak çocukların rahat bir ortamda bulunması ve piyanoda karşı doğal tepkiler vermesi istenir. Bunu sağlamak için piyano eğitimi esnasında şu tekniklere yer verilebilir:

Devinimsel Alıştırmalar

Piyano çalmaktaki en önemli unsurlardan birisi büyük hareketlerden başlayarak küçük ve zor hareketlere doğru ilerlemektir. Bunun için ise yapılacak hareketlerin sıralaması üst kol, alt kol, bilek ve parmak uçları şeklinde olmalıdır. Ayrıca çocukların bu sıralamayla alıştırmalar yapması için farklı unsurlara da dikkat etmek gerekir. Piyanoya oturma, vücudu tutma, omurgayı ve kas gruplarını güçlendirme, papatya ve çanlar gibi alıştırmalara yer verilmelidir. Adana piyano kursu içeriğinde öğrencilerin devinimsel alıştırmalar yapması ve bedenlerini hazırlaması onemsenir.

Staccato

Bu teknikte çocukların ellerini daha iyi bir şekilde kullanmasını sağlamak ve işitsel kontrolü uygulamak amaçlanır. Bu teknikte çocuklar melodik çizgiye uygun hareketler yapabilmeli ve melodi çizgisinin uygunluğunu bozmadan hareket edebilmelidir.

Legato

Bu teknik çalışmada seslerin birbirine bağlanmasına çalışılır. Çocuk bu alıştırmalar sırasında parmağının altında yer alan tuşları hissetmeli ve süreklilik kazanmalıdır. Legato olarak bağlanmış tuşlar, dalgaların hareketleri gibi inip çıkan düzeyde olmalıdır.

Gamlar

Okul öncesi piyano eğitimi esnasında gam tekniği için temeller oluşturulmalıdır. Bu teknikte çocukların daha iyi anlayabilmesi amacıyla gamların iki ele bölünmesi sağlanabilir. Bu tekniğin öğretiminde Si majör ile başlanabilir. Bu teknikte çocukların rahat el pozisyonunda ve kolunu taşıyarak çalması sağlanır.

Akorlar

Çocukların el yapısına uygun olan akorlar seçilerek uygulaması sağlanır. Genel olarak çift seslerin çalınması sırasında tercih edilen yöntemler akorlarda da kullanılır. Akor için Re-fa-sol veya re-fa tercih edilebilir. Akorların portamento tuşesi ile çalınması önemsenir. Bu sayede çocukların akor tonunu hissetmesi ve duyması sağlanmış olur.