Piyano

3 Yaş Piyano Eğitimi

3 Yaş Piyano Eğitimi

Sanatsal aktiviteler insanların becerilerine ve bilinçlerine önemli ölçüde katkıda bulunan eylemlerdir. Sanat sayesinde duyguların ifade edilmesi ve sosyal becerilerin kazanılması gibi önemli çıktılar elde edilir. Günümüzde sanatsal bir aktivite ile uğraşan ya da herhangi bir müzik aleti çalan bir insan kendisini pek çok anlamda iyi hissetmektedir. İnsan sanatla ilgilendiği zaman ve belirli bir eser ortaya koyduğunda öncelikli olarak kendisine güvenmeye başlar. Ayrıca yaratıcılık becerisi, duygu ve düşüncelerin ifadesi gibi pek çok alanda önemli gelişmeler yaşanır. Psikolojik olarak iyi hissetmenin ve becerilerini geliştirmenin en iyi yollarından birisi sanattan geçmektedir. Sanat sayesinde insanlar kendilerini ve dünyayı keşfetme imkanı elde etmiş olurlar. Bu anlamda tüm insanların en az bir sanat dalı ile ilgilenmesi ve bu alanda kendisini geliştirmeye çalışması önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Özellikle de müzikle ilgilenmek insanların duygusal ve sosyal gelişimini arttırması açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda herhangi bir müzik aleti ya da müzik dalında aktif bir şekilde bulunulabilir. Adana piyano kursu müzik konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Piyano Eğitimi ve Önemi

Genel olarak müzik eğitimi insanların zihinsel ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sunduğu için oldukça önemsenir. Müzik sayesinde kendisini ifade eden insanlar genellikle büyük bir rahatlama ve bir eser ortaya koyarak yeni şeyler üretme hissi yaşarlar. Bu durumların ve hislerin oluşmasına en büyük katkıyı sunacak enstrümanların başında piyano geliyor.  Piyano eğitimi özellikle küçük yaşlardan itibaren verilebilen bir niteliğe sahiptir. Piyano eğitimi farklı yaş grupları için değişik süreçlerde verilse de küçük yaş gruplarında başladığında önemli bir beceri haline dönüşmektedir. Bu anlamda özellikle 3 yaş grubundan itibaren piyano eğitimine başlamak önemli faydalar sağlayacaktır. Adana piyano kursu ile 3 yaş grubu piyano eğitimleri sunularak çocukların süreç içerisinde piyano becerilerini geliştirmek mümkün olmaktadır.

Piyano eğitiminde en önemli konuların başında bireylerin fiziki, duygusal, ritmik ve teknik becerilerinin gelişmesi gerekir. Özellikle küçük yaşlardaki gruplarda bu gelişim alanlarının ortak şekilde ilerlemediği görülür. Küçük yaş gruplarında piyano eğitimini başlanıldığında fiziksel ya da teknik açıdan bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle piyano çalma becerisini oluşturmada aşama aşama çalışmalar yürütülür. Bunun için 3 yaş grubunda eğitim verilirken bireysel programlar hazırlanarak ilerleme kaydedilmeye çalışılır. 3 yaş piyano eğitimi başlangıç açısından önemli bir kazanım oluşturacaktır. Piyano eğitimi programı içerisinde uygulamalı ve teorik bir şekilde ilerleyen bir süreç söz konusudur. Bu nedenle piyano çalma ile birlikte önemli bir müzik kulağının gelişmesi de söz konusu olur. Adana piyano kursu içerisinde çocuklara kazandırılması planlanan en önemli hedeflerden birisi de müzik kulağını geliştirmektir. Müziğin geliştirici gücü sayesinde çocukların özellikle tüm gelişim alanlarında önemli bir aşama katettiği görülecektir.

3 Yaş Grubunda Piyano Eğitimi

Piyano öğrenmenin oldukça önemli koşullara söz konusudur. Pek çok açıdan piyano öğrenmek oldukça karmaşık bir süreç olarak görülebilir. Özellikle iyi bir şekilde piyano çalabilmek için dikkat, hafıza, teknik ve konsantrasyon gibi süreçlere dikkat etmek gerekir. Ayrıca becerileri geliştirmek ve bir eser ortaya koymada koordinasyon en önemli konular arasında yer alıyor. 3 yaş grubu bu sayılan süreçler ve beceriler ile ilgili tam gelişmişliğe sahip olmayabiliyor. Bireysel farklılıklar bulunmakla birlikte genellikle 3 yaş grubu koordinasyonu sağlamada önemli sorunlar yaşayabiliyor. Ancak alıştırmalar ve piyano eğitimi programı ile önemli gelişmelerin yaşandığını görebiliriz. Piyano eğitimine başlamadan önce öncelikli olarak çocuğun özellikleri ve becerileri gözlemleniyor. Çocuğun becerileri doğrultusunda bir program ortaya konularak yapılacak alıştırmalar ve öğrenme adımları ortaya koyuluyor. Bu sayede çocuğun kendi hızında ve en doğru şekilde öğrenilmesine fırsat sağlanmış oluyor. 3 yaş piyano eğitimi konusunda bu bireysel farklılıklara dikkat edildikçe genellikle öğrenme hızlı bir şekilde devam ediyor.

3 yaş piyano eğitiminin başlangıcında alıştırmaların yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle bu yaşla başlayan piyano eğitimi ritmin ve koordinasyonun sağlanması temelinde gerçekleşir. Bu dönemde çocuğun ritimleri tanıması ve bir müzik farkındalığı elde etmesi yönünde çalışmalar yapılır. Eğitim programının ilk aşamalarında çocuğun piyanoyu tanıması ve piyanoyla vakit geçirmesi sağlanır. Oldukça kısa aralıklarla ve çocuğun özelliklerine göre yapılacak piyano eğitimi aşamalarında çocuğun ilgisini geliştirecek alıştırmalara sıklıkla yer verilir. Bu dönemde çocuğun dikkati hızlı bir şekilde dağılabileceği için uzun süreli alıştırmalara ve sıkıcı teorik konulara girilmez. Piyano eğitimi esnasında çocuğun müziği algılanmasından teknik süreçlere kadar devam eden bir programa tabi tutulması şarttır. Bu durumun ikinci aşamasında ise tekniklerle uygulamaya geçme aşaması yer alır. Adana piyano kursu içerisinde yer alan her eğitmen çocukların farklı özelliklere ve gelişim düzeylerine sahip olduğunu fark ederek farklı programlar oluşturur.

3 Yaş Piyano Eğitiminde Kullanılacak Teknikler

3 yaş piyano eğitimi çocukların fiziksel farklılıkları, zeka düzeyleri ve becerileriyle doğru orantılı olacak şekilde oluşturularak planlanır. 3 yaş piyano eğitimi başlangıç seviyesinde eğitimin ve farkındalığının oluşturulduğu bir dönemdir. Bu dönemde çocukların piyangoyu ve müziği tanımaları için yaş özelliklerine uygun materyalleri ve tekniklerin kullanılması gerekir. Bu dönemde öğrenme için kullanılacak tüm teknik ve yöntemler çocukların geçmiş öğrenmelerine referans oluşturacak özellikler taşımalıdır. çocukların piyanoyu tanımalarına fırsat tanıyacak somut öğeler ve benzetmelerin kullanılması oldukça yararlı olacaktır. Ancak piyano eğitimi sürecinin içerisinde kullanılacak yöntem ve teknikler her çocuk için oldukça farklı nitelikler taşıyabilir. Bir çocukta görsel zeka diğerinde ise ritmik zeka daha baskın olabilir. Bu nedenle her 2 çocuk da kullanılacak piyano eğitimi tekniği birbirinden oldukça farklı olacaktır.

Adana piyano kursu içerisinde çocukların farklı öğrenme kapasitelerini ve zeka türlerini dikkate alan bir öğrenme ortamı oluşturulur. Örnek olarak görsel zekası baskın bir çocuğun piyano öğrenmesi için farklı şekillerden ve simgelerden yararlanılarak piyanoyu tanıması sağlanabilir. Bu çocuğun piyano öğrenme süreci içerisinde renklerden ve resimlerden yararlanmak oldukça faydalı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Ayrıca görsel imgelerden ve benzetmelerden yararlanılabilir. Çocuğa eseri neye benzettiği sorulabilir ya da bir masal kahramanıyla bir eseri eşleştirmesi istenebilir. Ancak diğer zeka türleri baskın olan bir çocukta çocuğun tüm eseri dinlemesini sağlamak ya da çocukların farklı ellerdeki ritimleri görmelerini sağlamak görmelerini sağlamak yararlı teknikler olabilir. Piyano eğitimi süreci içerisinde bu tekniklerin bütünü şeklinde de ilerlemek mümkündür. Piyano eğitiminin farkındalık sürecinin sonrasında teknik detaylara ve etüt çalışmalarına yer vermek oldukça yararlı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Gam ve etüt çalışmaları sonrasında çocukların piyano çalma becerileri üst düzey şekilde görülmeye başlanacaktır. Gam ve etüt çalışmaları esnasında da genellikle basitten karmaşa bir ilerleme söz konusudur. Özellikle teknik becerilerin geliştirilmesinde küçük adımlarla ilerleme ilkesi ile hareket edilir. Çocuğun öğrenme ortamı içerisinde başarı duygusunu tatması ve küçük başarıları nedeniyle ödüllendirilmesi doğru sonuçlar ortaya çıkarabilir. Çocuk piyano eğitimi süreci içerisinde başarılı olduğunu hissettiğinde daha çok motivasyon elde edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir